Henteu kapendak.

Hampura, euweuh barang kapanggih, dina bagian ieu.