Sinapezeke.

Pepani, palibe zinthu zopezeka, mu gawo limeneli.