Tsy hita.

miala tsiny, tsy misy zavatra hita, ato amin'ity fizarana.